Søvnkonsultasjoner og foredrag!

Søvn er nødvendig for å innhente ny energi, skille ut veksthormoner og bearbeide informasjon i hjernen vår.
Målet med søvnveiledning er å forebygge søvnvansker ved å lære barnet overgangen fra lett til dyp søvn uten å våkne helt opp!

Behandling av søvnvansker hos barn gjøres først og fremst for barnets del! 
Vår erfaring er at foreldrene kan lære barnet gode søvnvaner helt fra spedbarnsalder, uansett hvilket søvnbehov det har.

Hva forårsaker søvnforstyrrelser?

Søvnforstyrrelser kan ha alvorlige konsekvenser på lang og kort sikt. Ved søvnforstyrrelser forekommer; forstyrret søvnrytme, labilt humør, nedsatt appetitt, redusert kognitiv fungering, helsemessige konsekvenser, overvekt, midlertidig tilbakegang i mestring av ferdigheter, redusert sosial kompetanse, emosjonelle vansker, redusert overskudd hos forldrene, mislykkethetsfølelse, bekymrin. skyldfølelse, søvnvansker kan gi samspillsvansker, tilknytningsvansker.
Behandling av søvnforstyrrelser krever systematisk og skreddersydd tilnærming til den enkelte familien!

Søvnforstyrrelser og løsninger

Den vanligste søvnfortyrrelsen hos barn kalles atferdsbetinget søvnløshet – barnet har ikke lært å sovne på egenhånd ved sengetid og mangler derfor en metode å sovne igjen når det våkner på natten!

Sovekarin tilbyr skreddersydd hjelp til familien din så alle får sove godt om natten. Som barnesykepleier, helsesøster og søvnterapeut har hun lang erfaring i søvnveiledning til barn i alle aldre. Hun har tett samarbeid med barnelege og barnepsykolog.

Det viktigste er at foreldrene skal føle seg trygge og motiverte til opplegget de skal gjennomføre. Sovekarin følger dere tett hele veien til målet er nådd.

Hovedpoenget er å lære barnet å finne søvnen selv, uten stimuli eller hjelp fra andre. Det er mange veier til Rom og vi hjelper dere til å finne et opplegg som passer for dere! 
Bestill konsultasjon ved å sende mail til Sovekarin eller ring 90808383

Vanlige søvnforstyrrelser

• Kveldspendlerne – vil ikke legge seg og får ikke sove 
• Nattefrierne – gjentatte oppvåkninger i løpet av natten 
• Morgenfuglene – lys våken klokken 05.00 
• Vi lister oss så stilt på tå – kommer ikke ned i dyp søvn

Våre fremgangsmetoder

• Sovekarins hysj-metode 
• Minutt-metoden (øker intervallene) 
• Jojo-metoden (barnet reiser seg – foreldrene legger ned…) 
• Pell opp – metoden 
• Følge tilbake til sengen – metoden 
• Madrass – metoden 
• Sitte hos barnet – metoden 
• Sovne selv – metoden 

FOREDRAG OM SØVN!

 

Innhold: 
• Vanlige søvnforstyrrelser hos barn 
• Hvordan innøve gode søvnvaner 
• Søvnmetoder 
• Tilstander som kan forstyrre søvnen 
• Andre faktorer

Påmelding

Send epost  til karin@sovekarin.no