Priser på våre tjenester

Telefonkonsultasjon:

500,- opptil 15 min

800,- opptil 30 min

1600,- opptil 50min

Hjemmebesøk:

3200,- dagtid

4500,- leggesituasjon