Priser på våre tjenester

Telefonkonsultasjon:

kr. 400,- opptil 15 min

kr. 500,- opptil 20 min

kr. 700,- opptil 30 min

kr. 900,- opptil 40 min

kr. 1200,- opptil 50 min

Hjemmebesøk:

kr. 3000,- dagtid, varighet 2-2,5 t

kr. 4500,- kveldstid, varighet 3-3,5 t

Hjemmebesøkene inkluderer en kort oppfølgingssamtale innen 2 dager etter besøket.

Avbestilling samme dag belastes kr 500 ved avtalt hjemmebesøk.
Avbestilling samme dag belastes kr 300 ved avtalt telefonkonsultasjon.